Medicinska asistencija

medicinska-asistencija

MEDICINSKA ASISTENCIJA

U okviru servisa Medicinska asistencija korisnicima se organizuju kućni medicinski tretmani nakon hospitalizacije zbog doživljene nezgode, te im se pružaju potrebne informacije.

Servisiranje informacija


 – Kućna posjeta ljekara

 – Kućna posjeta medicinske sestre

 – Kućna njega nakon izlaska iz bolnice

Informacije

Informacije o medicinskim centrima i uslugama koje pružaju u zemlji i Evropi; informacije o lokaciji najbliže apoteke u zemlji i Evropi; informacije o posjedovanju određenog lijeka u apotekama u zemlji i Evropi; provjera raspoloživih termina i zakazivanje ljekarskih pregleda u zemlji i Evropi; podsjetnik na zakazani ljekarski pregled; podsjetnik pred istek zaliha lijeka; instrukcije za pružanje prve pomoći u kritičnim situacijama

Dostava lijekova

Za korisnike Medicinske asistencije se organizuje i dostava lijeka, ukoliko mu je isti potreban u hitnom slučaju, a pri tome nije raspoloživ u mjestu njegovog prebivališta.